Comissió del camí escolar

El curs 2017/18, l’Ampa en col·laboració amb l’Escola Verns, va llançar la iniciativa del Camí Escolar.

S’ha realitzat la fase inicial de presentació de la sol·licitud davant el Districte. En el curs 2018/19 s’ha format la comissió del camí escolar, que inclou a l’escola, l’AMPA i les entitats interessades a participar com una representació del Districte.

El principal múscul de la iniciativa serà, d’una banda les famílies dels alumnes, i per l’altre l’AMPA a través dels voluntaris de la comissió del Camí Escolar, que hauran de realitzar la recollida d’informació entre les famílies i elaborar els informes que calguin.

Necessitem la vostra col·laboració!

PODEU AMPLIAR EL MAPA PER VEURE EL NOSTRE DISTRICTE: MAPA DE CAMINS ACTUALITZAT   

Dos anys de preparació per a implantar un camí escolar

El programa s’impulsa des de diverses àrees de l’ajuntament: Districtes, Mobilitat, Guàrdia Urbana i IMEB, que de forma coordinada acompanyen el procés. Però els veritables protagonistes són els infants, les famílies i els equips docents.

La creació d’un camí escolar és un procés que té una durada aproximada de dos cursos i suposa el desenvolupament de diverses actuacions coordinades entre les institucions, els centres educatius, les famílies i les entitats i comerciants de la zona.

En una primera fase el centre educatiu i les famílies, amb la participació activa dels infants acorden desenvolupar el programa definint els objectius específics que es volen assolir i es crea la comissió del Camí escolar del centre formada per representants de l’escola, els infants, les famílies, associacions i entitats del barri, el Districte, la Guàrdia Urbana, la direcció de mobilitat i l’IMEB.

Feta aquesta diagnosi les famílies, els infants i l’escola fan les propostes de millora de l’entorn i des de la comissió del camí escolar s’analitza la implementació de cadascuna de les millores, cercant les millors alternatives possibles.

En una tercera fase es desenvolupen accions pedagògiques des del currículum escolar que permeten desenvolupar habilitats espacials bàsiques, incrementar la visió crítica, enfortir el coneixement i el sentiment de pertinença al barri, potenciar l’anàlisi i reflexió sobre l’espai públic (ocupació, usos…), i enfortir la seva vinculació amb les entitats i botigues del barri, que tenen un paper fonamental a l’hora de facilitar l’entorn segur per als infants. Bona part de l’èxit del programa rau en la incorporació del mateix en el Projecte Educatiu de Centre, per garantir que les següents generacions treballaran els valors de l’autonomia dels infants, la mobilitat segura i sostenible als entorns escolars i el coneixement i enfortiment de la xarxa social.

Un cop finalitzat el procés es realitza la presentació-inauguració del Camí escolar, on es visibilitza el procés i els resultats aconseguits amb la participació activa de tots els agents implicats.