La Junta DIRECTIVA

Un AMPA, com a Associació que és, ha d’estar sotmesa a la voluntat de totes les famílies sòcies. Per aquest motiu l’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern i, en definitiva, el que té sempre l’última paraula.

Quan una Associació va creixent en nombre de socis, si tot s’hagués de decidir en Assemblea General, acabaria per tornar-se ingovernable i és aquí on sorgeix la necessitat de crear un òrgan de representació: La Junta.
Té la missió d’actuar com el seu Òrgan de Representació. En la pràctica, és l’encarregada de gestionar l’AMPA, decidint sobre les qüestions del dia a dia, perquè no tindria sentit convocar una assemblea a cada moment.

Composició de la Junta Directiva

Presidència:

Dirigeix i representa a l’Associació. 

Convoca,  presideix i dirigeix les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva

Revisa les actes, els documents i els certificats que li presenten des de secretaria o tressoreria.

 

 

 

Secretariat:

S’encarrega de portar la documentació.

Porta al dia el llibre de famílies sòcies.

Redacta i signa totes les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

Redacta i autoritza tots els certificats.

 

TRESSORERIA:

tesorero-ampaÉs el responsable de tots els recursos de l’Associació

Elabora el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes
Porta els llibres comptables

Signatura els rebuts i altres documents de tresoreria

Realitza el pagament de les factures, amb el vistiplau del president.

VOCALS:

Col·laboren en diferents projectes de la junta directiva.

Poden agrupar-se en comissions per a especialitzar així el seu treball en l’AMPA.


I a tu, que t’agradaria ser?