TRENCACOCOS 🔔Nova

És una innovadora activitat extraescolar per a nens de primària seguint un mètode d’entrenament mental amb diferents tipus de puzzles, amb el qual desenvoluparàn unes habilitats resolutives passant per l’observació, deducció, lògica, visió espacial i memòria, tot divertint-se amb la superació dels reptes.

Farem un passeig de 30 setmanes treballant amb jocs molt coneguts però amb un nou mètode d’aprenentatge. El més important no és la resolució del joc, sino el procès de pensament que ha seguit l’infant per aconseguir l’objectiu.

Dins del programa del curs, es realitzaran mensualment activitats comunes i col·laboratives mitjançant jocs interactius

Dossier informatiu.

On Escola Verns
Quan
Qui ho fa Trencacocos.com
Contacte