TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA:  ES94-0081-7013-9000-0156-4764

IMPORT 20€ PER FAMÍLIA

Indiqueu NOM+COGNOMS+CURS

Feu arribar el justificant a: AMPAVERNS@GMAIL.COM